Vinobranie

Vinobranie opakujúce sa len raz v roku, je výsledkom celoročného snaženia sa o dopestovanie čo najkvalitnejšieho hrozna. V našom vinárstve je to oslava spojená s krásnym stretnutím s celou rodinou a známymi, počas ktorej sumarizujeme celoročnú prácu vo vinici. K oberanému hroznu pristupujeme čo najšetrnejšie, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu pred odstrapkovaním a vylisovaním na mušt. Po vinobraní sa naša práca presúva z viníc do pivnice, kde sa najprv tešíme na burčiak, neskôr na mladé víno....Vinárstvo Staško Vinné 2015